thai eng
ศูนย์บริการซ่อม INVERTER, PLC, SERVO  ทุกยี่ห้อ  โดยวิศวกรและช่างที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

  • รับประกัน 6 เดือน
  • เปลี่ยนอะไหล่ที่เสื่อมสภาพ โดยใช้อะไหล่แท้จากญี่ปุ่น
  • ประเมินราคาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  • บริการรับ-ส่งเครื่องถึงที่ โดยไม่คิดค่าใช่จ่าย(กรุงเทพ และปริมณฑล)
  • มีเครื่องสำรองระหว่างการซ่อม
  • เครื่องมือตรวจสอบที่มีมาตรฐาน
  • ทีมช่างที่มีประสบการณ์

 
 ซ่อม Inverter ทุกรุ่น
 - Hitachi Inverter รุ่น SJ200            - Hitachi Inverter รุ่น X200
 - Hitachi Inverter รุ่น SJ300            - Hitachi Inverter รุ่น SJ700
 - Hitachi Inverter รุ่น L300P             
   และ INVERTER  ทุกยี่ห้อ
 

 

ซ่อม PLC ทุกรุ่น
  - Hitachi PLC รุ่น EH-150          - Hitachi PLC รุ่น Micro-EH           
   และ PLC ทุกยี่ห้อ

 

        
  
  


 
ซ่อม SERVO MOTOR ทุกรุ่น และทุกยี่ห้อ