thai eng
 CABINET

 
     รับออกแบบ  ติดตั้ง จำหน่าย ตู้คอนโทรล, ตู้สวิทบอร์ด,  ระบบ PLC โรงงานอุตสาหกรรม

 โดยทีมงานผู้ชำนาญการมากกว่า 10 ปี


    - Main Distribution Boards and CAPBANK (MDB & CAPBANK)

    - Distribution Boards (DB)

    - Motor Control Center (MCC)

    - Wall Panel (DB Panel)

    - Control water pump

    - Lighting Control

 
 
1. งานด้านวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า และโปรแกรมประสิทธิภาพสูง ( Power Quality and Software )

    เพื่อแก้ปัญหาและลดปัญหาในด้านคุณภาพต่างๆ ของพลังงานไฟฟ้าด้วยการวัดและจัดเก็บข้อมูล ของพารามิเตอร์ต่างๆในระบบไฟฟ้า  

    เพื่อเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางด้านพลังงาน และนำไปสู่แนวทางในการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

    และทราบถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้า เช่น ฮาร์โมนิคส์ กระแสสูงในสายนิวทรอล แรงดันผิดปกติและอื่นๆ 

    โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ ข้อมูลทางไฟฟ้าจากอุปกรณ์ด้วยระบบการจัดการด้านพลังงานไฟฟ้า

 


 
2. งานซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ( Maintenance and Testing ) 

   -ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในตู้สวิทซ์บอร์ดแบบเชิงการป้องกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า 

     ตามวาระโดยทำเป็นประจำเพื่อช่วยให้ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง 

     มีประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานที่ยาว นานขึ้นไม่ชำรุดเสียหายบ่อยครั้ง

   -ให้บริการการทดสอบและปรับแต่งความถูกต้อง และฟังก์ชั่นการ ทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบ 

     เพื่อให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์เหล่านี้ทำงานได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับสภาพการใช้งานจริงในปัจจุบัน

   -ให้บริการสัญญาการซ่อมบำรุงรายปี หลังจากสินค้าหมดระยะเวลาในการรับประกันสินค้าลงเพื่อความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพ

     ในกรณีที่เกิดปัญหาซึ่งท่านสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่บริการได้ตลอดเวลารวมทั้งจะให้คำแนะนำและอะไหล่ที่จำเป็น

 


3. งานด้านการปรับปรุงแก้ไขและติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ ( Modification and Installation )

    -เพื่อเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้งานของอุปกรณ์เดิมซึ่งมีอายุการใช้งานที่นานแล้ว 

    -เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไข อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน เช่นการ Upgrade อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในตู้สวิทช์บอร์ด

     ให้เหมาะสมกับการใช้งานที่เพิ่มขึ้น

    -การเปลี่ยนแปลงแก้ไขในส่วนของ Powerและคอนโทรลรีเลย์ และอุปกรณ์วัดค่าต่างๆ ใหม่ ที่ปรับเปลี่ยนการทำงาน 

     ที่เปลี่ยนตามเทคโนโลยีใหม่ๆ 

    -การเปลี่ยนแปลงจากตู้เดิมเป็นตู้ใหม่ และเพิ่มตู้ใหม่ต่อเข้ากับตู้เดิม