thai eng
Electrical System

รับออกแบบ ติดตั้ง ให้คำปรึกษา พร้อมรับเหมา ระบบไฟฟ้า และระบบ Automation ในโรงงานทุกประเภท 

- ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ            - รับติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
- ออกแบบ - คำนวณ - ขออนุญาต - ตรวจสอบระบบไฟฟ้า, thermo Scan 
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน  - เดินสายไฟภายในโรงงาน
- ติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง - บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (PM)
- ที่ปรึกษาระบบประหยัดพลังงาน